Träning 1/6 10-12


Senast uppdaterad: 2019/05/22


Prenumerera på Vårt Nyhetsbrev


Vill du vara funktionär?
Eller är du redan?
Skriv upp dig här!
Så får vi information och kan enklare ta kontakt och skicka info till er.


BLI MEDLEM


Miljöpolicy för Fjärås MK

Hela vår verksamhet består av miljötänkande.
Med hänsyn till miljöeffekterna skall vi verka för en god miljö.

Inom föreningen väljs miljöombud som skall biträder Fjärås MK:s styrelse i miljöarbetet.
Arbetsbeskrivning skall finnas för samtliga ombud.

Miljöhänsyn tas i varje beslut på alla nivåer inom klubben.
Vi skall arbeta förebyggande genom hushållning av råvaror och energi samt mot minskandet av miljöstörande utsläpp.

Genom att tydligt informera de som vistas på anläggningen om vår policy,ska vi arbeta för att påverka attityder och värderingar mot ett bättre miljötänkande och bestående beteendeförändringar

En öppen dialog skall föras med medlemmar, myndigheter och olika intressenter om verksamhetens miljöpåverkan.Vi skall anpassa oss till samhällets krav, där myndigheternas och förbundets krav är lägsta nivå, för den miljöanpassning vi skall bedriva för vår anläggning.

Vi strävar efter ett ständigt förbättra och utveckla vår verksamhet. Det skall ske genom att dokumentera och utvärdera verksamheten, med återkommande miljörevisioner, samt att följa aktuell handlingsplan.

Grönt arrangemang för Folrace/Rallycross

Miljöombud: Rikard Gustavsson & Sonny Andersson eller en utsedd miljöchef för arrangemanget.Miljöpolicyn är att uppfylla SBF:s gällande miljöplan.

Miljöeffektbeskrivning för gällande arrangemang se bilaga: Miljöeffektbeskrivning Fjärås MKKlubben jobbar med en öppen handlingsplan gällande miljömål se bilaga:

Fjärås MK miljöhandlingsplan.

Information om klubbens miljöengagemang görs via anslag, förarmöten och hemsida.Transporter rörande tävling planeras och samordnas av ansvariga för att minimeras. Inköp görs i möjligaste mån med hänsyn till bra miljöval. SBF:s miljöpolicy eftersträvas under arrangemanget eventuella överblivna sopor lämnas till återvinning.Miljöstation finns på våran egen bana.

Fjärås 2009-03-31

Ansökan om miljöcertifiering Fjärås Motorklubb

Bronsklubb/Silverklubb

Styrelsen för Fjärås Mk ansöker härmed om miljöcertifieringar Grön idrottsförening Bronsklubb samt Silverklubb.

Styrelsen för Fjärås MK har utsett Mats Ivarsson till miljöombud vilken har deltagit i SBF: Grön Bilsport. Styrelsen har vidare beslutat att verka för större medvetenhet både bland medlemmar och de aktiva.

Vi har tagit del av och beslutat att följa SBF:s miljöpolicy samt RF:s Miljöhandbok.

Miljöcertifiering, Grönt arrangemang och Grön klubblokal/anläggning kommer vi att lägga ut på vår hemsida, så att alla lätt kan ta del av vi beslutat. Vi har sedan ca 10 år tillbaka använt oss av egen komponerade miljöstationer på serviceplatsen under våra tävlingar.

Miljöarbetet kommer att fortsätta via miljöhandlingsplanen och utifrån miljöeffektbeskrivningen se bilagor. I möjligaste mån använder vi naturliga råvaror till renovering och underhåll av våra lokaler.

       

Miljöombud för Fjärås MK:
Rikard Gustavsson &
Sonny Andersson
se kontakt.

Top